Reiki

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov: Rei - životodárný, vesmírný a Ki - energie, síla.

Je to tedy vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Reiki není spojena s žádným náboženstvím!!!

Přikládání rukou na lidské tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik.

Živé tělo vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací (v Indii je známá jako Prána, v Číně jako Čchi a v Japonsku se tato energie nazývá Ki). I když všechno, co je živé, má Ki, naladění na Reiki napojuje příjemce intenzivněji na neomezený zdroj. Proces naladění neboli zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních druhů přikládání rukou nebo léčení dotykem. V Reiki se provádí zasvěcení ve třech stupních. Naladění každého stupně zvyšuje pozitivní sílu jeho schopnosti být kanálem energie Ki. Právě toto naladění tvoří Reiki a bez tohoto procesu - který musí být předáván přímo z Mistra/učitele na studenta - není systém léčení Reiki.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového, ale otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí. Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako zvířata a rostliny. Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede.

Protože je Reiki velice mocný systém léčení, je také důležité vědět, že je jen velmi málo věcí, které můžete udělat při léčení špatně. Vše, co musíte provést k aktivaci této energie, je, že přiložíte své ruce tam, kde je přítomna bolest. Energie zajistí léčení a udělá to dobře. Léčitel nepotřebuje žádné zlepšené psychické schopnosti nebo uvědomování si celého procesu. Užitkem výcviku Reiki však je, že léčitelovy psychické schopnosti začnou růst, téměř od prvního naladění.